15 jun 2017 17:10

Opening van een Fin Shop in Gembloux

De nieuwe Fin Shop in Gembloux (chaussée de Wavre 46) werd officieel geopend op donderdag 15 juni 2017 door Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen.
 
« Na het succes van de Fin Shop van Haren in Brussel, was de logische volgende stap ook een Fin Shop te openen in Wallonië. De site van de voormalige militaire kazerne in Gembloux voldeed aan de behoeften van de FOD Financiën. Een verkoopzaal, een magazijn en talrijke opslagplaatsen werden ingericht. De buitenomgeving moet nog aangelegd worden en zal volledig passen in het federaal biodiversiteitsbeleid.» verklaart Jan Jambon.

Nieuwe Fin Shop in Vlaanderen en in Wallonië

In 2010 werd een nieuwe Fin Shop geopend in Haren (in het noorden van Brussel). De FOD Financiën slaat er inbeslaggenomen goederen op en biedt deze te koop aan. Naar aanleiding van het succes van deze Fin Shop, werd er beslist om een gelijkaardig opslag- en verkoopcentrum op te richten in Wallonië en Vlaanderen. Deze nieuwe Fin Shops moeten leiden tot een optimalisatie van de infrastructuur en de organisatorische structuur alsook tot de stijging van de niet-fiscale opbrengsten van de FOD Financiën.

 

Specifieke eisen

De patrimoniumdiensten van de FOD Financiën hadden nood aan een opslagplaats voor de verschillende goederen alsook voor de te koop gestelde voertuigen. Er was ook nood aan een magazijn en een verkoopzaal. De Federale Staat beschikte over een gebouw dat voldeed aan deze verschillende eisen: de voormalige militaire kazerne van Gembloux. Om het gebouw weer bruikbaar te maken, moesten er werken uitgevoerd worden.

 

De keuze voor Gembloux

De site van de voormalige militaire kazerne werd oorspronkelijk gerenoveerd om er de civiele bescherming te huisvesten. Later werd echter besloten om er eerst de administratie van het Kadaster en de Dienst voor de Grote Opmetingen van de FOD Financiën te huisvesten (sinds 2011) alsook het Vredegerecht van het kanton van Gembloux (sinds 2014) en vervolgens de Fin Shop. Met als doel de beschikbare ruimte zo rendabel mogelijk te houden.

De site is gemakkelijk bereikbaar met de wagen via de E411 of de E42 en met de trein, en beschikt over talrijke opslagplaatsen alsook een grote parking met 233 parkeerplaatsen.

 

Het complex

Het hoofdgebouw beschikt over kantoren voor het personeel van de FOD Financiën maar ook over een grote ingerichte verkoopzaal en magazijn waarin de te koop gestelde goederen uitgestald kunnen worden voor de bezoekers. De site beschikt over verschillende hangars waarin de grootste goederen kunnen opgeslagen worden zoals meubels of voertuigen.

 

Inrichtingswerken

Om aan zijn nieuwe bestemming te voldoen, werden er renovatiewerken uitgevoerd in drie fases.

Eerst werden de lokalen van het gebouw ingericht en werken uitgevoerd in de opslagruimtes, aan de sanitaire voorzieningen en de ramen. Een tentoonstellingsruimte van 192 m², een grote verkoopzaal van 238m² alsook een kluis werden opgericht.

Daarna werden de buiteninrichtingen van de site aangepakt: uitbreiding van de parking, beveiliging van het gebouw, signalisatie, wegenwerken, toegangshekken en beplantingen. De directe omgeving van de site wordt in de toekomst nog aangelegd op basis van het federaal beleid #BeBiodiversity.

In laatste instantie wordt de ventilatie van de verkoopzaal op punt gezet en worden akoestische luidsprekers voorzien. Omdat deze technieken zichtbaar zullen zijn in de verkoopzaal, is de ruimte ook meer flexibel in het gebruik.

 

Duurzame ontwikkeling

De Regie der Gebouwen past in het federaal biodiversiteitsbeleid #BeBiodiversity dat de uitvoering van de internationale doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling ondersteunt.

Een budget van 35.000€ werd voorzien om de omgeving van het complex in te richten met een beplantingsplan met een gedifferentieerd beleid. Het doel is een hoge toegevoegde waarde voor het milieu te genereren waarbij de voorkeur gaat naar inheemse insecten- en vogelsoorten en de ontwikkeling van fauna en flora. De aanwezige planten zijn bijenvriendelijk en bevorderen de aanmaak van nectar en de bestuiving. Het geheel zal gezellig en onderhoudsvriendelijk zijn.

 

Wat wordt er verkocht?

In de Fin Shop kunnen de kopers goederen vinden die afkomstig zijn van het privaat Staatsdomein en die niet meer gebruikt worden en achtergelaten goederen in het openbaar vervoer of afkomstig van successies en die niet opgeëist werden. Het kan zowel gaan over kantoormeubilair, informaticamateriaal en GSM's als over kledij, elektrotoestellen en voertuigen. Openbare verkopen van inbeslaggenomen goederen zullen er ook worden georganiseerd. Het magazijn in Gembloux zal goederen te koop stellen uit de provincies van Henegouwen, Namen, Luik en Luxemburg.

 

Technische Fiche

Adres: Chaussée de Wavre 46, 5030 Gembloux
Eigenaar : Belgische staat
Bezettende dienst: FOD Financiën
Aannemers: AV façade (inrichting van de gebouwen), Haulotte SA (inrichting van de wegen)
Oppervlakte site: 2,5 ha.
Magazijn en verkoopzaal: 610 m² (op 2 verdiepingen)
Hangar van 582 m²
Garages en hangars op grote hoogte : 2465 m².
Overdekte ruimte: 1290 m².
Duur van de werken: maart 2015 - april 2017
Totale investering van de Regie der Gebouwen: 833.531 €