17 jun 2022 16:15

Operationeel actieplan voor de strijd tegen sociale fraude 2022

De ministerraad keurt het operationeel actieplan 2022 voor de strijd tegen sociale fraude goed.

Het Strategisch Plan 2022-2025 voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping, dat de ministerraad op 4 februari 2022 goedgekeurde, bepaalt hoe sociale fraude en sociale dumping de komende vier jaar zullen worden bestreden op basis van zeven strategische doelstellingen. Het operationeel plan 2022 stelt vast hoe deze zeven strategische doelstellingen zullen worden vertaald in concrete operationele doelstellingen en acties door ze te koppelen aan fraudeverschijnselen en beleidsprioriteiten.

Het actieplan 2022 is het resultaat van een actieve en constructieve bijdrage van diverse federale instellingen en diensten. Het beoogt zowel de arrondissementscellen, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de inspectiediensten. De bedoeling van dit actieplan is een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2022 worden ondernomen om de fraude inzake sociale dumping, sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden.