27 jan 2014 11:58

Opleiding ‘milieugeneeskunde’ voor dokters in de maak

Gezondheidsprofessionelen, zoals dokters, verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten en anderen, kunnen in de toekomst een certificaat behalen in milieugeneeskunde. Tijdens hun studies zullen ze hiervoor zowel een basisopleiding als een voortgezette opleiding in milieugeneeskunde krijgen. Tot nu toe werden weinig of geen opleidingen gegeven over de impact van het milieu op de gezondheid. Nochtans heeft de menselijke gezondheid vaak te lijden onder milieuomstandigheden. Door hiermee rekening te houden kunnen gezondheidsprofessionelen sneller een accurate diagnose stellen en kunnen bepaalde ziektebeelden voorkomen of efficiënter bestreden worden.

Invloed van het milieu op de gezondheid

Dat het milieu een invloed uitoefent op de menselijke gezondheid staat vast. Waar we wonen, werken, sporten, en dies meer; en of dat nu binnenshuis of buitenshuis is, heeft een grote impact op onze gezondheid. We staan constant in contact met stoffen die een effect hebben op onze gezondheid. Die stoffen zijn van chemische (fijn stof, formaldehyde, verbrandingsproducten e.a.), biologische (o.a. schimmels)  of fysische (vb. geluid, vocht, straling) aard. Samen met een heleboel andere factoren, is het milieu een bepalende factor voor een goede of slechte gezondheid. Het is dus van groot belang dat gezondheidswerkers rekening houden met het milieu waarin hun patiënten vertoeven. En dat ze de aandoeningen herkennen die geheel of gedeeltelijk aan het milieu kunnen toegeschreven worden.

Certificaat

Tot nu toe worden echter weinig gezondheidswerkers gesensibiliseerd of opgeleid in milieugeneeskunde of milieugezondheid. Maar daar zou in de toekomst verandering in komen. Dokters, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers kunnen in de toekomst een basisopleiding én een voortgezette opleiding in milieugeneeskunde volgen en een certificaat milieugeneeskunde behalen. Hierdoor kunnen zij makkelijker milieugerelateerde ziektebeelden herkennen. Een dergelijk certificaat bestaat in België al voor tabakologen. Dit zijn officieel erkende getuigschriften voor licentiaten in de psychologie of gezondheidswerkers die met succes een opleiding in de tabakologie afgerond hebben. Een gelijksoortig certificaat wordt dus in het leven geroepen voor milieugeneeskunde.

Nationale Cel Leefmilieu – Gezondheid

De opleiding van gezondheidswerkers in milieugeneeskunde is een initiatief van de Nationale Cel Leefmilieu – Gezondheid. Deze Nationale Cel is het samenwerkingsverband tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten op het gebied van leefmilieu-gezondheid. Op deze manier kunnen de verschillende bevoegdheden in België samenwerken aan projecten over de invloed van het milieu op de gezondheid.

Colloquium voor universiteiten en hogescholen

Op 28 januari organiseert de Nationale Cel leefmilieu – Gezondheid een colloquium over de opleiding van gezondheidswerkers in milieugeneeskunde en medische milieukunde. De resultaten van de recente haalbaarheidsstudie zullen er kenbaar gemaakt worden. Er zal tevens met de universiteiten en de hogescholen worden nagegaan hoe de basisopleiding, de voortgezette opleiding en het certificaat concreet kunnen ingevoerd worden.


Meer informatie:
Yseult Navez
Tel: 0477 65 01 56