21 sep 2012 16:31

Opleiding voor wegvervoerders gevaarlijke goederen

De opleidingsgetuigschriften voor wegvervoerders van gevaarlijke goederen nemen vanaf 1 januari 2013 de vorm aan van een beveiligde bankkaart. De ministerraad komt met deze beslissing tegemoet aan een Europese richtlijn*.

De getuigschriften van de wegvervoerders van gevaarlijke goederen wordt een beveiligd bankkaartmodel. Om de opleiding te mogen geven, moet de opleider ten minste over vijf jaar ervaring beschikken op het vlak van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen. 

* Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren.