17 mei 2013 17:43

Opleidingsopdracht voor Burundese kaders

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om Belgische militairen in te zetten bij een opleidingsopdracht in Bujumbura in het kader van het partnerschap met Burundi.

Het gaat om:

  • een opdracht train the trainer om de Burundese militairen voor te bereiden op het efficiënt gebruik van wapens onder alle omstandigheden. Zes militairen nemen in juni 2013 vier weken lang deel aan de opdracht.
  • een opdracht train the trainer lichamelijke opvoeding en sport om de fysieke conditie van de Burundese militairen te verbeteren. Acht Belgische militairen nemen deel aan de opdracht van eind juni tot midden augustus 2013
  • De militairen bekomen het statuut bijstand buiten het nationale grondgebied - KB 03, coëfficiënt 2.