20 jul 2023 18:32

Oprichting incidentenwaarschuwingssysteem binnen de financiële sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed inzake de oprichting van een incidentenwaarschuwingssysteem binnen de financiële sector.

Dit wettelijk kader dient de integriteit van de financiële sector te waarborgen in het kader van de strijd tegen het oneigenlijk gebruik van financiële diensten en de mogelijke schade die daaruit kan voortvloeien voor zowel de financiële instellingen, de burgers als de overheid.

Het voorziet in de invoering van een elektronisch systeem dat de actoren binnen de financiële sector de mogelijkheid zal bieden elkaar onderling te waarschuwen wanneer er zich veiligheidsincidenten voordoen en op een beveiligde manier informatie en gegevens met elkaar uit te wisselen om fraude te voorkomen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.