25 jul 1997 17:00

Oprichting van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informat
ie (DWTI)