30 jun 2017 16:25

Oprichting van een administratieve dienst belast met consulaire zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed om een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met consulaire zaken op te richten. 

Het voorontwerp wijzigt artikel 14 van de programmawet van 27 december 2005. Dat artikel organiseert een staatsdienst met afzonderlijk beheer bestemd voor consulaire aangelegenheden (paspoorten, visa, identiteitskaarten, hulpverlening, registers, repertoria, akten, attesten, legalisaties). De meeste van de opgesomde aangelegenheden betreffen de administratieve bijstand aan de in de consulaire bevolkingsregisters ingeschreven Belgen. Het voorontwerp vermeldt uitdrukkelijk ook de organisatie van de verkiezingen ten laste van de FOD Buitenlandse Zaken in het artikel.

De formulering van de bepaling die de dienst met afzonderlijk beheer heeft gecreeërd, wordt gemoderniseerd en verduidelijkt door de dienst met afzonderlijk beheer te veranderen in een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie. 

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.