17 feb 2023 18:35

Oprichting van een nationaal drugscommissariaat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed ter oprichting van een nationaal drugscommissariaat, om de aanpak van de internationale en nationale drugsproductie en -handel in al zijn facetten te coördineren.

Het is belast met de volgende opdrachten:

 • het adviseren van de bevoegde ministers bij de opmaak van het nationaal plan tegen druggerelateerde criminaliteit en het stroomplan XXL
 • het coördineren van de uitvoering van het nationaal plan tegen druggerelateerde criminaliteit en het stroomplan XXL inzake de strijd tegen de druggerelateerde criminaliteit
 • het indienen van beleidsvoorstellen ter versterking van de operationele aanpak van de druggerelateerde criminaliteit, van het afnemen van illegale vermogensvoordelen en van de aanpak van de georganiseerde witwasindustrie
 •  het indienen van beleidsaanbevelingen teneinde het risico op verplaatsing van de druggerelateerde criminaliteit te beperken
 • het faciliteren, bevorderen en optimaliseren van de samenwerking tussen overheden, diensten en private partners
 • het afstemmen met de Algemene Cel Drugsbeleid
 • het rapporteren aan de Nationale Veiligheidsraad en het Strategisch Comité Inlichtingen en Veiligheid

Voor de uitvoering van deze opdrachten beschikt het nationaal drugscommissariaat over de volgende personeelsleden:

 • een nationale drugscommissaris
 • een adjunct-drugscommissaris
 • experten en ondersteunend personeel
 • vertegenwoordigers van de ondersteunende diensten (Justitie, politie, Financiën en Volksgezondheid)

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State