15 jun 2012 18:30

Oprichting van high level task force voor statistieken over de rekeningen van de overheidssector

De ministerraad keurt de oprichting, de samenstelling en het mandaat goed van de high level task force om het beheer van de statistieken over de rekeningen van de overheidssector te verbeteren. Het voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte komt tegemoet aan de aanbevelingen van Eurostat en kadert in de beslissingen die de EU-lidstaten hebben genomen om hun economische en budgettaire coördinatie te versterken.

De high level task force zal een bindend engagement of protocol met alle geledingen van de overheid opmaken zodat ze aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen alle nodige gegevens kunnen verstrekken om de jaarlijkse en trimestriële sectorale rekeningen van de overheid en de EDP op te maken. Daarnaast komt er een technische coördinatiecel.

*Excessive Deficit Procedure