18 dec 2015 17:53

Oproep tot kandidaten in het kader van de heropbouw van het SHAPE-dorp

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt om een oproep tot kandidaten te publiceren voor de opdracht voor het beheer van de werken, de bouw en het onderhoud voor de heropbouw van het SHAPE-dorp.

Het voorstel heeft tot doel de beslissing van de ministerraad van 14 februari 2014 aan te passen en aan te vullen wat betreft de keuzes voor het beheer van het project, de keuzes voor het beheer van de infrastructuur van het SHAPE-dorp en het budgettair en financieel kader ervan, rekening houdend met de vastgestelde evoluties. 

De ministerraad keurt ook de keuze goed om een eigen infrastructuur voor water- en elektriciteitsvoorziening van de wooneenheden van het SHAPE-dorp te creëren. De infrastructuur zal beheerd worden door de verschillende distributienetbeheerders (SWDE, ORES).