21 apr 2023 18:05

Opsomming van uitgewisselde informatie tussen het FANC en het FAGG

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de uitwisseling van informatie tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Het ontwerp somt de gegevens op die worden uitgewisseld tussen het FANC en het FAGG, alsook de wijze waarop dit zal gebeuren in het kader van de respectievelijke toezichts- en controleopdrachten. Het ontwerp brengt geen wijzigingen aan in de bevoegdheden van de agentschappen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, waarna het ter ondertekening wordt voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten