03 okt 2023 16:31

Opstart van het uitbreidingsproject voor het Justitiepaleis II in Nijvel (rue Clarisse)

Op 29 september 2023 heeft de federale Ministerraad het uitbreidingsproject goedgekeurd voor het Justitiepaleis II in Nijvel, gelegen in de rue Clarisse. Dit project heeft als doel alle gerechtelijke diensten van Nijvel te hergroeperen om hun werking en huisvesting te optimaliseren. Het project wordt gerealiseerd via een ʺDesign & Build˝-opdracht met een mededingingsprocedure met onderhandeling. De publicatie van de selectieleidraad is voorzien in december 2023.

Alles is in gang gezet en niets kan het nu nog stoppen! Het is niet langer een gedroomd project waar men op hoopte, het is een beslissing! Na 20 jaar stilstand, kan ik met trots zeggen dat we het Justitiepaleis II van Nijvel gaan uitbreiden om de rationalisering van Justitie in Nijvel mogelijk te maken rond één enkele pool, op één enkele site. Dit is een mooie vooruitgang, waardoor alle medewerkers dagelijks gaan kunnen werken in betere omstandigheden. Met de bouw van deze uitbreiding zal het justitiepaleis veel beter geoptimaliseerd en functioneel zijn en beter aangepast aan de behoeften van de verschillende diensten. Dit nieuwe gebouw wordt bovendien toegevoegd aan de lijst van pilootprojecten voor het NEKP (Nationaal Energie- en Klimaatplan) om te streven naar een duurzaam energiesysteem
Mathieu Michel
staatssecretaris van de Regie der Gebouwen

Centralisering van de diensten van Justitie in Nijvel

Nijvel is het gerechtelijk centrum van de provincie Waals-Brabant. Omdat de diensten van Justitie er momenteel verspreid zijn over verschillende locaties en sommige van hun gebouwen verouderd zijn, brengt dit hun goede werking in het gedrang. Daarom heeft de Regie der Gebouwen een uitbreidingsproject voor het Justitiepaleis II van Nijvel opgezet. Momenteel zijn het hof van assisen, de arbeidsrechtbank, het arbeidsauditoraat, de handelsrechtbank, de politierechtbank, het politieparket et het vredegerecht gehuisvest op de site van het Justitiepaleis II.

Dit uitbreidingsproject heeft als doel de verschillende diensten van Justitie in Nijvel samen te brengen op één enkele site. Dit zal de werking van Justitie vergemakkelijken, omdat de ruimtes van het bestaand Justitiepaleis II worden geoptimaliseerd en de gerechtelijke diensten worden gehergroepeerd in een uitbreiding die zich op dezelfde site bevindt.

Het project omvat verschillende aspecten: de optimalisering van de ruimtes van het bestaande justitiepaleis en tegelijk de realisatie van een nieuwe uitbreiding, de oprichting van een centraal onthaal voor het publiek, het gezamenlijk gebruik van bepaalde functies, de inrichting van flexibele kantoorruimtes om te voldoen aan de evolutie van de behoeften, de invoering van duurzame maatregelen en de beheersing van de onderhoudskosten ten opzichte van de bezette oppervlakte.

Duurzame aspecten van het project

Bij het project worden zoveel mogelijk materialen gebruikt die een koolstofarme productie hebben. Het project zal ook strategieën gebruiken om energie te besparen in overeenstemming met de NEKP-(Nationaal Energie- en Klimaatplan)- en de “Passief plus”-normen:

  • Qua materialen gaat de voorkeur uit naar lokale blauwe steen, inlands hout en vuurvaste steen. Aan het einde van hun levensduur kunnen de meeste gevels eenvoudig worden gedemonteerd en gerecycleerd.
  • De bouw van het hoofdskelet uit zichtbaar beton om de thermische inertie te bevorderen.
  • Het gebruik van bedekking met planten als extra middel om oververhitting tegen te gaan.
  • De recuperatie van regenwater, stormtank, regentuinen en een omvangrijk groendak om afspoeling te beperken en uit te stellen.
  • De indeling van de zittingszalen volgens het principe van de dubbele thermische schil en de installatie van een dubbelstroomventilatiesysteem met warmterecuperatie en hoog rendement (enthalpie wielen) en variabel debiet.
  • De oprichting van een night cooling-systeem aangepast aan de veiligheidsnormen van de FOD Justitie en de DAB (de Directie Beveiliging van de Federale Politie).
  • De invoering van een intelligent beheer van de verlichting.
  • De bescherming van de overhitting door een zonnewerend systeem met pantografen, softwaregestuurd, en de integratie van fotovoltaïsche cellen in bepaalde parementen en de glasdaken.
  • De inrichting van een fiets- en autoparking uitgerust met elektrische laadpalen.
  • Flexibele kantoorplateaus, een compactheid van het volume en de beheersing van de onderhoudskosten.

Werken voor 2025-2027

Na de voorlegging van het uitbreidingsproject voor het Justitiepaleis II in Nijvel en de goedkeuring ervan door de Ministerraad, werkt de Regie der Gebouwen verder aan dit project, waarvan de publicatie van de selectieleidraad voorzien is in december 2023.

Volgens de voorlopige planning zou de opdracht gegund moeten worden in december 2024, met de start van de studies in januari 2025 ende start van de werken in juni 2025. Het einde van de werken, met de terbeschikkingstelling van de site, is voorzien voor juli 2027 (onder voorbehoud van het bekomen van de nodige goedkeuringen en vergunningen).

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Duur van de werken: 2025-2027

Studiebureau: nog te bepalen

Aannemer: nog te bepalen