11 okt 2012 18:29

Optifed-projecten - tussenstap

De ministerraad heeft kennis genomen van een lijst van 24 projecten die weerhouden zijn voor het Optifed-programma. Optifed is een tijdelijke cel die als doel heeft besparingen te verwezenlijken en de werking van de federale overheid te verbeteren door te zorgen voor een intensere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.

Naar aanleiding van de oproep op 13 juli 2012 hebben de federale en programmatorische overheidsdiensten 45 projecten ingediend in het kader van het Optifed-programma. Hiervan heeft de Optifed-stuurgroep er 24 weerhouden op basis van een aantal criteria: de projecten moeten transversaal zijn, ze mogen geen recurrente kosten teweegbrengen en de uitvoering van het project moet een rechtstreekse impact hebben op de dienstverlening van de overheidsdienst. De projecten situeren zich op het vlak van Print & Copy beleid, E-invoicing, Business Intelligence, Duurzame Energie, nieuwe werken en nieuwe samenwerkingsstructuren.

Het College van de FOD-Voorzitters zal nu dieper ingaan op elk van deze projecten alvorens ze één per één voor te leggen aan de ministerraad.