03 jul 2015 15:24

Optimalisatie van de federale overheid

De ministerraad hecht op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput zijn goedkeuring aan de opstart van zes verbetertrajecten in het kader van de optimalisatie van de federale overheidsdiensten.

Het regeerakkoord voorziet erin de efficiëntie van de federale overheidsdiensten te verbeteren en tegelijkertijd een betere dienstverlening aan de burgers en ondernemingen te verzekeren. Volgens een nieuw, budgettair neutraal efficiëntieprogramma werden zes verbetertrajecten bepaald, die op korte en middellange termijn tastbare resultaten moeten opleveren.

De bevoegde ministers zullen verantwoordelijk zijn voor deze projecten. Een overkoepelend comité, onder aansturing van de minister van Ambtenarenzaken, beheert de centrale lijst met de budgetten voor consultancy en verbetering.

De voorgestelde thema’s zijn:

  • centraal gecoördineerde federale aankopen
  • inning van overheidsinkomsten
  • vastgoed-patrimoniumbeheer
  • operationele excellentie in het domein Veiligheid
  • operationele excellentie in het domein Gezondheid
  • integratie van de dienstverlenende processen binnen de verticale FOD’s en andere federale organisaties (horizontale integratie)

Deze zes projecten doen dienst als 'proefprojecten'. Vervolgens zullen geleidelijk aan andere verbetertrajecten voor de overheidsdiensten worden gerealiseerd.