31 jan 2014 18:37

Optimalisatie van de politiediensten - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet twee voorontwerpen van wet goed die de hervorming van de politie verder uitvoeren. De voorontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State.

Zie persbericht als bijlage.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten
voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse