02 feb 2007 16:00

Opvang van asielzoekers

Definitie van de medische zorgen en hulp die tot het dagelijkse leven behoren en die die niet noodzakelijk zijn

Definitie van de medische zorgen en hulp die tot het dagelijkse leven behoren en die die niet noodzakelijk zijn

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een uniform kader creëert voor de medische begeleiding van asielzoekers in het kader van de wet van 23 november 2006 over de opvang van asielzoekers. Het ontwerp is een voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont.