11 nov 2021 10:29

Opvolging van de spending reviews binnen de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker akkoord om een opvolging te voorzien van de gerealiseerde pilootprojecten inzake spending reviews, de methodologie van de spending reviews bij te sturen en drie nieuwe onderwerpen te selecteren.

Wat betreft de pilootprojecten neemt de ministerraad akte van diegenen die gerealiseerd werden en koppelt ze hieraan de volgende acties:

  • de Minister van Financiën zal voor 2023 initiatieven nemen die de beschikbaarheid van data verhoogt zodat een economische opvolging van de maatregelen inzake de vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing mogelijk wordt gemaakt en eenvormige rapporteringsystemen oplegd kunnen worden
  • de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen zal de haalbaarheid van masterplannen bestuderen, met betrekking tot de centralisatie van overheidsdiensten in het NWOW-concept

De methodologie wordt bijgestuurd door de stuurgroep actiever bij het proces te betrekken en door strenger toe te zien op het feit dat de spending reviews de onderzoeksvragen beantwoorden.

Daarnaast beslist de ministerraad dat er in het begrotingsjaar 2022 drie nieuwe spending reviews zullen worden doorgevoerd, met betrekking tot :

  • het nucleair passief van Belgoprocess, IRE en SCK
  • opties voor een centralisatie van omkaderingsuitgaven van de federale wetenschappelijke instellingen en een potentiële grotere samenwerking voor de andere uitgaven
  • opties voor een verregaandere samenwerking voor de inningsinstellingen voor heffingen op inkomens

De definitieve taakomschrijving van de werkgroepen zal worden afgestemd met de stuurgroep en de definitieve rapporten moeten worden opgeleverd tegen 30 juni 2022.