08 nov 2002 16:00

Organiek reglement van het Ministerie van Financiën

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) rond het organiek reglement van het Ministerie van Financiën en de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het Statuut van het Rijkspersoneel.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) rond het organiek reglement van het Ministerie van Financiën en de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het Statuut van het Rijkspersoneel.

Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt de verlenging van de overgangsregeling inzake rangschikkingsregels tot 31 december 2004. Deze regels zijn gebaseerd op de algemene statutaire regels, maar aangepast aan de specifieke loopbanen bij Financiën. De verlenging van de specifieke maatregelen heeft enkel betrekking op de Administratie der directe belastingen en de sector BTW van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971. (**) artikel 60 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971.