01 jul 2011 16:35

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof verlengd tot de kinderen 12 jaar zijn - Vlaamse gemeenschap

Ouderschapsverlof verlengd tot de kinderen 12 jaar zijn - Vlaamse gemeenschap

De ministerraad bekrachtigt de vraag van de Vlaamse regering om ouderschapsverlof toe te kennen aan de personeelsleden van de Vlaamse openbare diensten tot de kinderen 12 jaar zijn in plaats van vier jaar zoals nu het geval is.

Het gaat om de toepassing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, waarvoor het voorafgaande akkoord van de  federale ministerraad nodig is.