24 feb 2006 16:00

Ouderschapsverlof voor ambtenaren

Versoepeling van het ouderschapsverlof voor ambtenaren

Versoepeling van het ouderschapsverlof voor ambtenaren

De Ministerraad keurde vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed die de rechten op het ouderschapsverlof voor de publieke sector versoepelen. Hij vraagt aan de sociale partners van de overheidssector een advies in te dienen tegen 1 april. Alle ambtenaren van de publieke sector, ongeacht voor welke overheid ze werken, kunnen deze versoepeling genieten. Met de publieke sector bedoelen we onderwijs, federale ambtenaren, ambtenaren van gewesten en lokale besturen en gerechtelijke ambtenaren. De bedoeling is dat ouders hun verlof soepeler kunnen opnemen naar eigen behoefte. Zo kan een ouder binnenkort bijvoorbeeld 1 maand ouderschapsverlof direct na het postnataal verlof opnemen, een jaar later 2 maanden halftijds nemen en nog eens een jaar later, 5 maanden 1/5e. Terwijl hij of zij vroeger enkel voltijds, halftijds of 1/5e kon nemen en niet mocht overstappen naar een ander stelsel. Versoepelingen Ouderschapsverlof In het ouderschapsverlof heeft men in totaal recht op 3 maanden voltijds verlof, 6 maanden halftijds verlof of 15 maanden 1/5e verlof ( 1 dag per week vrij) De versoepeling gebeurt als volgt: · De leeftijdsgrens van het kind wordt opgetrokken van 4 tot 6 jaar. · Er zijn nieuwe minimumperiodes voor de opname van het ouderschapsverlof: minimum 1 maand voltijds, minimum 2 maanden halftijds, minimum 5 maanden 1/5. · Voor het halftijds kan je de 6 maanden verlof nu ook opdelen, in plaats van ze in één keer op te nemen. · Er is ook de mogelijkheid om over te stappen van het ene naar het andere stelsel. Voor elke overstap moet er wel een nieuwe aanvraag ingediend worden. Versoepeling Zorgverlof Voor het Zorgverlof wordt de duur van het verlof voor éénoudergezinnen met zorg voor een ziek kind tot 16 jaar verdubbeld. Hij of zij kijgt recht op 2 jaar voltijds zorgverlof en 4 jaar deeltijds zorgverlof. Dit omdat dergelijke gezinnen per definitie maar 1 ouder hebben die de zorg voor het kind op zich kan nemen. In de privé-sector waren bovenstaande versoepelingen al sinds 28 juli 2005 op het ouderschapsverlof van toepassing.