03 dec 2004 16:00

Overdracht naar FAVV

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en van de Federale overheidsdiensten.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en van de Federale overheidsdiensten.

Het ontwerp corrigeert het bovenvermeld koninklijk besluit, aangezien vijf personen per ongeluk werden overgedragen, ofschoon ze bij de overdracht op 1 oktober 2002 niet meer in dienst waren bij het Ministerie. (*) van 29 september 2002.