18 dec 2015 17:52

Overdracht personeelsleden van de FOD Sociale Zekerheid naar de regering van de gewesten en de gemeenschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot overdracht ven personeelsleden van de FOD Sociale Zekerheid naar de Vlaamse Regering, de regering van de Franse Gemeenschap en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Door de zesde staatshervorming worden volledige diensten en delen van diensten overgedragen naar de Gewest- en Gemeenschapsregering.