18 dec 2015 17:52

Overdracht personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Vlaamse Regering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block ontwerpen van koninklijk besluit goed tot overdracht van personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Vlaamse Regering.

Door de zesde staatshervorming worden volledige diensten en delen van diensten overgedragen naar de Gewest- en Gemeenschapsregeringen. De personeelsoverdracht uit deze ontwerpen van koninklijk besluit gaan vooral over de personeelsleden die integraal worden overgedragen van de Dienst Erkenningen van de Gezondheidszorgberoepen. Zes personeelsleden voor de overige bevoegdheden van het directoraat-generaal Gezondheidszorg en twee personeelsleden van Stafdiensten worden overgedragen.