11 dec 2015 15:07

Overdracht van personeel FOD Volksgezondheid naar de regering van de Franse Gemeenschap in het kader van de zesde staatshervorming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de overdracht van personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de regering van de Franse Gemeenschap.

Door de zesde staatshervorming worden diensten volledig of gedeeltelijk overgedragen naar de gewest- en gemeenschapsregeringen. De drie goedgekeurde ontwerpen betreffen de integrale overdracht van personeelsleden van de Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen. Verder worden ook vier personeelsleden van het directoraat-generaal Gezondheidzorg en één personeelslid van Stafdiensten overgedragen. Deze overdrachten, die op vrijwillige basis gebeuren, vinden op 1 januari 2016 plaats. 

De ontwerpen worden ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.