06 jul 2018 16:27

Overdracht van personeelsleden van het RIZIV naar naar de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die zorgen voor de overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) naar de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Als gevolg van de zesde staatshervorming zullen personeelsleden van het RIZIV op 1 januari 2019 naar de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie overgedragen worden. Er worden nu negen personeelsleden overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap, zes naar de Franse Gemeenschap en twee naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering naar de Vlaamse Gemeenschap

Ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering naar de regering van de Franse Gemeenschap

Ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie