05 sep 2008 12:50

Overeenkomst met Chili

Overeenkomst met Chili over betaalde werkzaamheden van gezinsleden van diplomatiek en consulair personeel

Overeenkomst met Chili over betaalde werkzaamheden van gezinsleden van diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad aanvaardde het voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen België en Chili inzake betaalde werkzaamheden die bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel verrichten (Brussel, 6 december 2007).

De overeenkomst maakt het voor de echtgenoot, de echtgenote en andere gezinsleden van het huishouden van ambtenaren en personeelsleden van de Chileense diplomatieke zendingen en consulaire posten in België makkelijker om betaalde werkzaamheden als loontrekkende of zelfstandige in België te verrichten. Hetzelfde geldt op grond van wederkerigheid voor de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in Chili.