09 feb 2024 17:58

Overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk inzake arbeid door gezinsleden van diplomatiek personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed ter instemming met een verdrag met het Verenigd Koninkrijk dat het verrichten van betaalde werkzaamheden vergemakkelijkt voor gezinsleden van diplomatiek personeel.

Hoewel het volgens de Verdragen van Wenen inzake diplomatiek en consulair verkeer niet onmogelijk is voor familieleden van diplomatiek personeel om een beroep uit te oefenen, wordt dit bemoeilijkt door bepaalde voorrechten en immuniteiten.

Het verdrag tussen België en het Verenigd Koninkrijk is wederkerig en stelt dat:

  • de partner van diplomatieke of consulaire ambtenaren, en de partner van ander diplomatiek en consulair personeel een beroepsactiviteit kunnen uitoefenen
  • de immuniteit van rechtsmacht niet van toepassing is op handelingen die voortvloeien uit deze arbeid
  • de begunstigden onderworpen zijn aan de belasting- en sociale zekerheidsstelsels in het land waar de arbeid plaatsvindt

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.