08 dec 2006 16:00

Overeenkomst San Marino - België

Overeenkomst voor het vermijden van dubbele belasting

Overeenkomst voor het vermijden van dubbele belasting

De ministerraad stemde in met het voorontwerp van wet dat de overeenkomst en het protocol tussen België en San Marino goedkeurt, om dubbele belasting te vermijden en de ontduiking van belasting naar het inkomen te voorkomen. (San Marino op 21 december 2005) Tussen België en San Marino was er nog geen dubbelbelastingverdrag afgesloten. Dat kwam doordat de OESO San Marino lange tijd als belastingparadijs heeft beschouwd, wat inmiddels niet meer het geval is. De overeenkomst voert op het vlak van dividenden een gelijkaardig principe in als dat waarin de Europese moeder-dochterrichtlijn van 23 juli 1990 voorziet, namelijk geen bronbelasting vanaf het moment dat de deelneming van de moedermaatschappij oploopt tot 25%. Pensioenen die akomstig zijn uit Belgische bron en die betaald zijn aan inwoners van San Marino zijn voortaan in België belastbaar. Dankzij een anti-misbruikclausule kan men iedereen die als voornaamste doelstelling heeft voordeel te behalen uit de bepalingen van de overeenkomst, het genot van de belastingvrijstellingen of -verminderingen weigeren waarin de overeenkomst in normale omstandigheden voorziet. Voor inkomsten (niet de roerende inkomsten) die op grond van de bepalingen van de overeenkomst belastbaar zijn in San Marino, verleent België slechts belastingvrijstelling voor zover die inkomsten daadwerkelijk in San Marino werden belast en voor winst wordt zelfs een minimumbelasting van 15 % vereist. De overeenkomst regelt de uitwisseling van inlichtingen en de invorderingsbijstand tussen de twee landen.