14 mrt 2003 16:00

Overeenkomst tussen België en Georgië

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Georgië, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Georgië, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

Het voorontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State, voor advies binnen één maand.