11 dec 2015 15:08

Overeenkomst tussen België en Mexico over inkomensbelastingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders het voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tussen België en Mexico dat de overeenkomst wijzigt over het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van belastingontduiking voor inkomen.

Het protocol, ondertekend op 26 augustus 2013 in Mexico, wijzigt verschillende maatregelen van de Belgisch-Mexicaanse overeenkomst van 24 november 1992 om zo rekening te houden met de evolutie in het Belgische en Mexicaanse verdragbeleid, in de internationale fiscaliteit en om de wederzijdse investeringen tussen de twee Staten te bevorderen.

Het protocol wordt binnenkort aan het federaal parlement voorgelegd. Aangezien het om een gemengd verdrag gaat, zal het eveneens aan de parlementen van de gewesten en de gemeenschappen worden voorgelegd.