11 dec 2015 15:09

Overeenkomst tussen België en Noorwegen over inkomensbelastingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders het voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tussen België en Noorwegen dat de overeenkomst wijzigt over het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van belastingontduiking voor inkomsten.

Het protocol, ondertekend op 23 april 2014 in Mexico, volgt grotendeels het OESO-model van belastingverdrag.

De overeenkomst zal binnenkort ter goedkeuring aan het federaal parlement worden voorgelegd. Aangezien het om een gemengd verdrag gaat, zal het eveneens aan de instemming van de parlementen van de gewesten en de gemeenschappen worden voorgelegd.