31 jan 2020 14:18

Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over het treinverkeer via de Kanaalverbinding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Asiel en Migratie Maggie De Block de overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk goed die de overeenkomst over het treinverkeer via de vaste Kanaalverbinding wijzigt en aanvult.

Het Eurostarnetwerk is sinds april 2018 uitgebreid tot het Nederlandse spoorwegennet. Het driepartijenakkoord (BE, FR en VK) van 1993 over het treinverkeer dat de Kanaalverbinding gebruikt en de lopende grenscontroles en het bijhorende protocol worden daarom herzien. Zo kan Nederland zich aansluiten bij de verdragsregelgeving over het verkeer onder de kanaaltunnel.

De nieuwe overeenkomst wijzigt de oorspronkelijke overeenkomst enkel voor wat de bevoegdheidsdomeinen Binnenlandse Zaken en Migratie betreft. Ze regelt de belangrijkste aspecten die gepaard gaan met het grensoverschrijdend karakter van de treinverbindingen onder het kanaal. De gevolgen van passagiers die de Schengenbuitengrens overschrijden vormen hierbij het belangrijkste aandachtspunt.

De belangrijkste wijzigingen aan het driepartijenakkoord hebben te maken met:

  • het toepassingsgebied: de inhoud van het verdrag is van toepassing op alle landen waartoe het Eurostarnetwerk zich uitstrekt, dus voortaan ook Nederland
  • de grenscontroles: de overeenkomst stelt vast welk land verantwoordelijk is voor de in- en uitgaande grenscontroles, verfijnt de voorwaarden van deze controles en actualiseert de bevoegdheden van de grenswachters
  • de samenwerking op vlak van veiligheid, en de bevoegdheden van politie- en
    ander controlerend personeel op de treinen en in de veiligheidszones in de gaststaat

De ministerraad machtigt de ministers van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, en Asiel en Migratie om de overeenkomst te ondertekenen. Hij gaat eveneens akkoord met de voorlopige toepassing ervan, indien de ratificatie niet tijdig afgerond is voor de inwerkingtreding van de nieuwe treinverbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland die de overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding, ondertekend te Brussel op 15 december 1993, wijzigt en aanvult