23 okt 2002 17:00

Overeenkomst van Kyoto

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, Overeenkomst van Kyoto genaamd (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, Overeenkomst van Kyoto genaamd (*).

De vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures zijn van bijzonder belang voor België, rekening houdend met het internationaal handelsverkeer en de investeringen. De moderne productie- en leveringssystemen, verbonden aan het enorme potentieel dat de nieuwe vormen van elektronische handel uitmaken, maken van de snelle en voorspelbare vrijmaking een essentieel element van de nationale welvaart. De Wereld Douane Organisatie (WDO) heeft het noodzakelijk geacht om een herziening en een actualisering van de Overeenkomst van Kyoto uit te voeren om ze in overeenstemming te brengen met de huidige eisen van het internationaal handelsverkeer. (*) aangenomen door de Wereld Douane Organisatie op 25 september 1974 (Protocol gedaan te Brussel op 26 juni 1999).