19 dec 2003 16:00

Overheidsgebouwen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, belast met de Regie der gebouwen, heeft de Ministerraad een aantal dossiers betreffende overheidsgebouwen, goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, belast met de Regie der gebouwen, heeft de Ministerraad een aantal dossiers betreffende overheidsgebouwen, goedgekeurd.

Zo gaf hij zijn goedkeuring voor: - het bestek betreffende een algemene offerte-aanvraag voor de levering en de installatie van modulair meubilair voor de diensten betrokken bij de verhuis naar het North Galaxy-gebouwencomplex, te Brussel; - de overdracht van zetel van de Stichting Federaal Patrimonium van het domein van Argenteuil naar de Regie der Gebouwen en het te koop stellen van het domein, rekening houdende met de belangstelling van de Openbare, Federale, Regionale en Europese Instellingen ; - de verkoop van 14 goederen (*) ; - het sluiten van een bijakte te voegen bij het bestaande architectuurcontract dat afgesloten werd met het Atelier du Sart Tilman, betreffende de uitbreiding van het Gerechtshof in Luik; - het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst voor 1000 m² kantoorruimte, van 159 m² archiefruimte en 20 parkeerplaatsen ten behoeve van de Provinciale controle-eenheid Vlaams-Brabant van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) te Haasrode; - het in huur nemen, in het Park Atrium-gebouw te Brussel, van lokalen en parkeerplaatsen, ten behoeve van de FOD Binnenlandse Zaken, en het zoeken naar de bijkomende ruimte voor de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid en de nodige ruimte te vinden voor de voorbereiding van de verkiezingen. (*) goedgekeurd door de Ministerraad van 14 oktober 2003.