27 nov 2020 16:33

Overheidsopdracht: ICT-licenties voor FOD Justitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de onderschrijving van een overeenkomst Unlimited Licences Agreement (ULA).

Sinds 2005 kocht de FOD Justitie licenties aan bij het bedrijf Oracle Belgium bvba, die in hun ICT-infrastructuur werden gebruikt. In de loop der jaren is de technische infrastructuur van de FOD echter geëvolueerd en complexer geworden, waardoor ook het beheer van de Oracle-licenties complexer werd. Daarnaast waren er ook tal van andere aspecten waardoor de Oracle-licenties niet langer in de behoeften van de FOD Justitie konden voorzien.  

Om dit issue aan te pakken, werd vorig jaar een overheidsopdracht gelanceerd. In de loop van de procedure stelde Oracle Belgium bvba een alternatief voor: de Unlimited Licences Agreement (ULA). Dit is een akkoord waarbij de FOD Justitie een enkele initiële retributie betaalt om zoveel licenties als gewenst te verkrijgen voor een gespecificeerd geheel van Oracleproducten over een welbepaalde periode. Omdat dit mechanisme een betere dekking van de behoeften van de FOD Justitie verzekert, werd de ULA-overeenkomst onderschreven.