02 okt 2017 12:16

Overheidsopdracht voor aanmunting

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met het opstarten van een overheidsopdrachtsprocedure voor het aanmunten en het verlenen van exploitatierechten voor de productie van euromunten ten behoeve van de Koninklijke Munt van België.

De overheidsopdracht heeft rechtstreeks betrekking op de hervorming van de Koninklijke Munt van België (KMB), die vanaf 1 januari 2018 wordt omgevormd tot een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie. Tegelijkertijd is dit ook het einde van de eigen muntproductie door de KMB. De Koninklijke Munt blijft echter verantwoordelijk voor het bestellen van gewone circulatiemunten en herdenkingsmunten bestemd voor circulatie, het opvolgen en controleren van de kwaliteit, het vertegenwoordigen van België op internationaal niveau en het uitvoeren van andere taken die door de wet worden opgelegd.

Het commerciële productie van de KMB wordt eveneens uitbesteed, met andere woorden het vervaardigen en verspreiden van herdenkingsmunten in bijzondere kwaliteit, van verzamelaarsmunten en van medailles. 

Een niet-commerciële maar tevens voor de hervorming van de KMB noodzakelijke uitbesteding heeft betrekking op de vernietiging van voor circulatie ongeschikte munten. Voor de gunning van de “exploitatierechten” zal de overheid een vergoeding ontvangen.