10 mei 2019 16:44

Overheidsopdracht voor artikelen voor schoonmaak en hygiëne voor de federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor artikelen voor schoonmaak en hygiëne voor de federale overheidsdiensten.

Deze overheidsopdracht is bedoeld om aan de federale overheidsdiensten, met inbegrip van de federale politie, een contract ter beschikking te stellen dat hen toelaat artikelen aan te schaffen voor de schoonmaak van gebouwen en van professionele keukens, en voor de persoonlijke hygiëne van personeel en bezoekers. De overheidsopdracht zal via openbare procedure verlopen.