07 jul 2017 14:29

Overheidsopdracht voor crypto-uitrustingen ten voordele van de Nationale Veiligheidsoverheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van een overheidsopdracht ten voordele van de Nationale Veiligheidsoverheid.

De opdracht spitst zich toe op de ontwikkeling en de aankoop van hard- en softwareproducten die het mogelijk zullen maken om geclassificeerde of geheime informatie uit te wisselen tussen overheidsadministraties en internationale partners. Zowel de internationale als de bilaterale partners voorzien immers in beveiligde interfaces voor de uitwisseling van geheime informatie.

De hard- en softwareproducten zullen uitgerust worden met algoritmen die ontwikkeld worden door de Koninklijke militaire school en andere Belgische universiteiten. De samenwerking tussen defensie, onze industrie en onze onderzoeksinstellingen staat bekend als het Triple Helix Model en kadert in een holistisch veiligheids- en defensiebeleid.

Om standaardisatie te verzekeren zal het contract moeten toelaten dat ook andere overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging zelf bijkomende bestellingen kunnen plaatsen.

De totale kostprijs van de opdracht voor de Nationale Veiligheidsoverheid bedraagt 17,8 miljoen euro.