23 jul 2021 19:50

Overheidsopdracht voor de Dienst Administratieve Vereenvoudiging

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging, Mathieu Michel, akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV).

Het betreft een opdracht via een open procedure voor de ondersteuning van administratieve-vereenvoudigingsprojecten, met inbegrip van de verbetering van de efficiëntie en de doeltreffendheid van de overheidsdiensten, de uitvoering van de regelgeving inzake administratieve vereenvoudiging en de uitvoering van de Single Digital Gateway-verordening.