01 mrt 2024 17:58

Overheidsopdracht voor de Dienst Vreemdelingenzaken

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor akkoord met het uitschrijven van een overheidsopdracht voor de vernieuwing en het onderhoud van het ABIS-systeem (Automated Biometric Identification System) van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Dit systeem speelt een cruciale rol in het beheren van de raadpleging, wijziging, overdracht en archivering van kwalitatief hoogstaande biometrische gegevens volgens de door de EU-vastgelegde kwaliteitsnormen. Het betreft hier voornamelijk gegevens van verzoekers tot internationale bescherming.