30 aug 2019 17:03

Overheidsopdracht voor de Directie van de Luchtsteun van de federale politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de lancering van een overheidsopdracht over een raamovereenkomst van diensten voor een periode van 12 jaar voor de verwerving van een onderhoudscontract voor de observatiesystemen van het type Hensoldt Leo III-HD voor de Directie van de Luchtsteun.

Om de correcte werking van de systemen te garanderen, dient de Directie van de Luchtsteun te beschikken over de nodige wisselstukken, documentatie, engineering, tools, producten en de mogelijkheid om werken uit te besteden. Aangezien observatieopdrachten bijna 90% van de werklast van DAFA uitmaken, zijn de systemen ook van strategisch belang. Een performant steuncontract is dus erg belangrijk.