21 apr 2023 18:05

Overheidsopdracht voor de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor de FOD Financiën.

Het betreft meer bepaald de beveiliging van het North Galaxy gebouw in de Koning Albert II-laan te Brussel, om de veiligheid van de dossiers, gegevens en computersystemen te verzekeren. De opdracht wordt gesloten voor een duur van vier jaar en is eenmaal zes maanden verlengbaar.