23 jul 2021 19:50

Overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een beveiligd digitaal platform voor dienstverlening aan gedetineerden

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een beveiligd digitaal platform voor dienstverlening aan gedetineerden.

Opzet van dit dossier is de terbeschikkingstelling van een digitaal platform aan elke gedetineerde, wat hem mogelijkheden zal bieden op het vlak van e-learning, links met de gevangenisdiensten, met de diensten voor hulpverlening aan gedetineerden enzovoort. Het dossier Platform Gedetineerden moet in het algemeen de digitale connectie tussen de gedetineerde en de buitenwereld mogelijk maken zodat hij dit communicatiemiddel op een veilige manier kan gebruiken en tegelijkertijd de veiligheid van het personeel, de slachtoffers en de samenleving gewaarborgd wordt. Deze diensten zijn er in de eerste plaats op gericht om de reïntegratie van gedetineerden en het contact met de buitenwereld (opleiding, ondersteunende diensten of familie) te bevorderen.  Door de vervanging van de papieren communicatie voor de  gevangenisdiensten zal niet alleen de efficiëntie toenemen, maar zal ook veel papier worden bespaard.

De opdracht zal worden gegund via een niet-openbare procedure voor zes jaar.