21 apr 2017 16:33

Overheidsopdracht voor de uitgifte van rijbewijzen in bankkaartmodel

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de productie, distributie en levering van rijbewijzen in bankkaartmodel in alle Belgische gemeenten en hun uitreikingspunten.

Het Europees modelrijbewijs in de vorm van een bankkaartmodel is al in omloop sinds 2013. De huidige overeenkomst voor de aanmaak, de personalisatie en de verdeling van rijbewijzen in bankkaartmodel wordt op 28 februari 2018 beëindigd. Om de continuïteit van de afgifte van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen te garanderen wordt daarom een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven.

De opdracht zal voor een periode van vijf jaar gegund worden en is éénmaal verlengbaar voor één jaar.