30 jun 2017 16:24

Overheidsopdracht voor de verwerving van Light Troop Transport Vehicles voor Defensie

De Ministerraad heeft de toestemming gegeven aan Minister van Defensie, Steven Vandeput, om een contract af te sluiten voor de aankoop van 199 Light Troop Transport Vehicles. Deze voertuigen zullen gebruikt worden door de Special Operation Forces (SOF) en door de paracommando’s die de special forces ondersteunen. Hierdoor kan de SOF snel, autonoom en flexibel ingezet worden.

Samen met de voertuigen worden bijhorende missiemodules en (wapen)systemen voor een kostprijs van 63,3 miljoen euro aangekocht. De levering is voorzien vanaf 2019 tot en met 2021. Het gepantserde Light Troop Transport Vehicle vervangt de huidige ongepantserde Unimogs.

De aankoop past in het proces van de strategische visie om de Special Operations Forces-capaciteit van de Belgische Defensie te versterken, zoals ook gevraagd door de NAVO.