22 jun 2017 16:18

Overheidsopdracht voor de wederuitrusting van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit van Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de wederuitrusting van de manoeuvre-eenheden, de combat support en de combat service support eenheden van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit.

De eenheden die momenteel uitgerust zijn met voertuigen van het type Piranha en Dingo, zullen lichte en mediane versies van een gezamenlijk internationaal gemotoriseerd platform krijgen om actief een meer Europese Defensie na te streven.

De ministerraad verleent de minister van Defensie toestemming om het aankoopprogramma op te starten dat gericht is op een intergouvernementeel akkoord met Frankrijk voor de vervanging van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit, met inbegrip van een bepaalde verkennings- en medische steuncapaciteit.