23 jun 2015 13:27

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor het afsluiten van een open meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud en de herstellingen van communicatiemateriaal  Harris, de verwezenlijking van hardware- en software-evoluties en de bestelling van accessoires, losse onderdelen, vormingen en technische bijstand (Maint Harris Radio).

Het communicatiemateriaal Harris wordt vooral gebruikt in het kader van operationele missies in het buitenland (Special Forces Group, FAC …). Om hun veiligheid te garanderen, moeten de grondtroepen van de gewapende coalitietroepen onder NAVO-bevel zich perfect kunnen integreren in de beveiligde commando- en communicatiestructuur. In dat verband zijn de Harris-radio's de standaard binnen verschillende naties van de NAVO. Dit onderhoudscontract moet de beschikbaarheid van de communicatiemiddelen voor training, voorbereiding en operaties garanderen.