12 mei 2023 15:57

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het lanceren van een overheidsopdracht voor de realisatie van een nieuw gebouw voor de duikers en gevechtszwemmers van Defensie.

De infrastructuur van de genieduikers en gevechtszwemmers is momenteel verspreid over verschillende gebouwen binnen het kwartier 1ste Luitenant Victor Thoumsin te Zwijndrecht. Defensie wenst de activiteiten, het materieel en het personeel van de duikers en gevechtszwemmers te centraliseren in een nieuwbouw die aan de huidige energie- en comfortnormen beantwoordt.

Dit project kadert ook in de politiek van de minister om de kwartieren van Defensie te renoveren volgens de nieuwste normen, om zo het energieverbruik terug te dringen en het comfort voor het personeel te verhogen.

De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure.