11 okt 2012 18:34

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad geeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem toestemming om een dienstenopdracht uit te schrijven van 2013 tot en met het eerste trimester van 2017 voor het onderhoud van het oceanografisch onderzoeksschip A962 BELGICA, dat onder het commando staat van de Belgische marine, voor de POD Wetenschapsbeleid.

De ministerraad geeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem toestemming om een dienstenopdracht uit te schrijven van 2013 tot en met het eerste trimester van 2017 voor het onderhoud van het oceanografisch onderzoeksschip A962 BELGICA, dat onder het commando staat van de Belgische marine, voor de POD Wetenschapsbeleid.